sosiaalisesti kestava alue

Rakennuttajat rakentavat asuntoja, ja ihmiset ostavat niitä. Usein asunnon ostaja joutuu kuitenkin tekemään ostopäätöstä tehdessään kompromisseja, ellei asuntoa rakenna alusta asti unelmatontilleen itse. EKE-Rakennus haluaa rakentaa sellaisia asuntoja, joita kuluttajat oikeasti haluavat, ja asuinalueita, joissa viihdytään pitkään.Nyt tavoitteessa auttaa Model 2020. Se on EKE-Rakennus Oy:n, Saton, YIT:n, Kirkkonummen kunnan ja Tekesin luoma 3D-malli, jonka avulla voidaan huomioida toiveiden mukainen asuminen asuinalueita suunniteltaessa. Sundsberg-Sarvvikin alue on hankkeen pilotti, josta halutaan luoda sosiaalisesti kestävä yhteisö, jossa erilaiset ihmiset ja erilaiset asuinalueet kohtaavat.

Millaisista asioista sosiaalisesti kestävä asuinalue koostuu?

Riittävästi asukkaita, runsaasti palveluita
Sundsberg-Sarvvikin alueen lähtökohtana on riittävä määrä asukkaita turvaamaan työpaikat sekä lukuisat palvelut kaupallisista palveluista kouluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

Toimiva joukkoliikenne
Toimiva joukkoliikenne raiteilla ja busseilla on edellytys erilaisten ihmisten viihtymiselle. Ennen kaikkea raideliikenteen parempi hyödyntäminen ja Länsimetron mahdollisen laajentuminen Kivenlahteen vuonna 2018 parantaisi alueen tavoitettavuutta entisestään.

Erilaisia ihmisiä
Ihmiset tekevät yhteisön. Eri elämäntilanteissa olevat ihmiset otetaan parhaiten huomioon tarjoamalla erilaisia asumismuotoja ja asuinympäristöjä. Näin asukkailla on mahdollisuus jatkaa asumista tutuissa elinympyröissä, vaikka lähipiiri muuttuisikin.

Kylämäisiä, toisistaan poikkeavia asuinalueita
Asuinalueen keskuksessa tämä voisi tarkoittaa tiivistä ja kaupunkimaista rakennetta ja palveluita. Ympärille rakentuisi erilaisia ihmsisiä puhuttelevia alueita: merellisiä moderneja rantakortteleita, ekologisia ja perinteikkäitä pientaloalueita ja yhteisöllisiä perheasuntoja

Luonto lähellä
Suomalaisen mieli lepää luonnossa. Alueen ainutlaatuinen merellinen luonto halutaan ottaa kaavoituksessa huomioon. Tilaa on sekä luonnolle että vehreille korttelipuistoille ja yhteisöllisille toiminta-alueille.

Muun muassa näitä asioita pyritään ottamaan huomioon Sundsberg-Sarvvikin -aluetta kaavoitettaessa. Osayleiskaavoituksen alkaminen on kunnan kaavoitusohjelmassa ajoitettu vuodelle 2016. Yhdyskuntamainen rakentaminen avaa asukkaille mahdollisuuden muuttaa alueen sisällä erilaisiin yhteisöihin eri elämänvaiheissa. Se luo pitkäaikaista ja kestävän kehityksen mukaista asumista, jossa asukkaat ovat sitoutuneita kotipaikkaansa ja pitävät siitä huolta. Viihtyisitkö sinä Sunsdbergissä pidempäänkin?

”Löydä unelmatalollesi tontti tai ihastu toteuttamiimme kohteisiin idyllisessä Sundsbergin rannassa. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!”

hr-beige

Asuntomyynti

p. (09) 6130 3450

asuntomyynti@eke.fi