Sundsbergin ranta

Ainutlaatuinen alue luonnon keskellä, Espoonlahden länsirannalla. Monia mahdollisuuksia aktiiviseen elämään. Rakenna oma asuntosi meren läheisyyteen, hyvien liikenneyhteyksien päähän. Toteuta oma unelmasi Sundsbergin rannassa.

”Löydä unelmatalollesi tontt idyllisessä Sundsbergin rannassa. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!”

hr-beige

Asuntomyynti

p. 09 613 03450

asuntomyynti@eke.fi

phpThumb_generated_thumbnailpng

Sundsbergin kylä – yksilöllistä yhteisöllisyyttä

Sundsbergin Kartanonrannan rakentaminen alkoi vuonna 2002. Vuonna 2015 Sundsbergissä asui 1576 ihmistä, lisärakentamisen myötä asukasmäärä on jatkuvassa kasvussa. Sundsberg on ollut alusta lähtien hyvin suosittu ja se valittiin vuonna 2009 pääkaupunkiseudun parhaaksi asuinalueeksi.

Sundsberg on kylämäinen pientalokokonaisuus, jossa on hyvät palvelut lapsiperheille ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Kylän ideana on yhteisöllisyys ja luonnonläheisyys.

Sundsbergin Kartanonrannan alue on kokonaisuudessaan noin 100 hehtaarin kokoinen ja Sundsbergin ranta on siitä noin 45 hehtaaria.

Sundsbergissä  toimii aktiivinen asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää asuinalueen viihtyisyyttä ja harrastemahdollisuuksia sekä vaalia alueen arvokasta luontoa. Asukasyhdistys järjestää monenlaista toimintaa, voit tutustua asukasyhdistyksen toimintaan sen omilla nettisivuilla.

Nyt toteutettava Sundsbergin ranta on ilmeeltään yksilöllinen ja mahdollistaa omaleimaisen rakentamisen sekä korkeatasoisen asumisen. Yksilölliseen asumiseen yhdistyy mutkattomalla tavalla Sundsbergin kylän yhteisöllisyys. Tontit ja pientalokorttelit sijoittuvat Sundsbergin alueen reunalle, meren läheisyyteen.

Toimiva sijainti – kätevästi joka suuntaan

Sundsbergin ranta sijaitsee Espoonlahden länsirannalla. Alue on pääkaupunkiseudun luonnonläheisimpiä, mutta myös kätevästi liikenneväylien läheisyydessä: Kehä III ja kantatie 51 (Länsiväylä, Jorvaksentie) kulkevat alueen länsi- ja eteläpuolelta.

Liikenneyhteydet Sundsbergin rannasta ovat erinomaiset, esimerkiksi Kirkkonummen keskustaan pääsee Sundsbergistä joutuisasti moottoritieksi muutettua kantatie 51:tä pitkin.

Julkisen liikenteen palveluista käytettävissä ovat linja-autot sekä lähijunat. Matka Helsingin keskustaan taittuu alle kahden kilometrin päässä olevalta juna-asemalta puolessa tunnissa. Valmistuessaan Kivenlahden metroasema sijaitsee viiden kilometrin päässä.

phpThumb_generated_thumbnailpng-1

phpThumb_generated_thumbnailpng-3

Monimuotoinen luonto ympärillä

Sundsbergin rannan luonto on erittäin monimuotoista. Maisema koostuu Espoonlahden monipuolisesta vesistöstä, ranta-alueiden kallioisista jyrkänteistä, avoimesta peltolaaksosta metsäsaarekkeineen sekä polveilevista kankaista.

Rannassa sijaitsee Natura 2000 -suojelualue, jolla pesii harvinaista linnustoa. Muita suojeltuja alueita ovat Laamanninpuiston jalopuumetsikkö sekä Konsulinrannassa sijaitseva reheväkasvuinen lehto, jossa kasvaa tervaleppää ja haapaa. Alueella sijaitsee myös  vanhoja torppien kivijalkoja ja miehityskaudelta peräisin olevia sotilasrakennelmia.

Tärkeimpiä Sundsbergin rannan suojeltuja eläinlajeja ovat meriuposkuoriainen, liito-orava sekä pikkutikka ja pensastasku.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Arvokas luonto onkin vahvasti läsnä myös asuinkortteleissa. Lukuisat virkistysalueet rajaavat kortteleita ja ne muodostavat puistovyöhykkeitä maisemoiduista valumavesialtaista, niityistä, lehtipuuryhmistä ja nurmikentistä.

Historia: kartanokulttuuria ja miehitysvallan aikaa

Vanhimmat tiedot Sundsbergin alueesta ulottuvat 1500-luvulle, jolloin alueen tilalliset purjehtivat seudulta Tallinnaan myymään puutavaraa ja humalaa. Aluetta halkova Sundet-joki oli tuolloin tärkeä vesiväylä Espoonlahdelta Pikkalanlahdelle.

1700-luvulle tultaessa alueen tilat oli yhdistetty Sundsbergin kartanoksi, jota sittemmin isännöivät monet Suomen kulttuurihistoriasta tunnetut suvut: Ramsayt, Lejonhufvudit, Lodet, Bronikowskyt ja Adlercreutzit. Tuohon aikaan kartanossa toimi myös tiilitehdas. Engelin suunnittelema kartanon päärakennus rakennettiin vuosina 1825–1829.

Päivittäinen höyrylaivayhteys Helsinkiin 1800-luvun puolivälistä alkaen toi alueelle kesäisin paljon herrasväkeä. Kartanon maille rakennettiin kuusi kesähuvilaa, joita vuokrattiin kaupunkilaisille.

Toisen maailmansodan jälkeen Sundsbergin kartano jäi Neuvostoliitolle vuokratun Porkkalan tukikohta-alueen sisäpuolelle ja Porkkalan palautuksen jälkeen huonokuntoinen päärakennus purettiin.

Alueella liikkuessa voi kuitenkin vielä aistia vanhan kartanokulttuurin henkeä. Siitä kertovat lukuisten jalopuiden lisäksi myös EKE-Yhtiöiden entisöimä Pehtorin talo sekä kivinen tallirakennus Kartanonmäellä.

phpThumb_generated_thumbnailpng-2